Yönetim


İkili Çoklu İlişkiler Kurum Koordinatörü

Doç.Dr. Duygu GÖZEN                                           (Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)
 FAKÜLTE ADI SOYADI E-MAİL DAHİLİ
 Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü Araş.Gör.Dr.Dilek Salkım İŞLEK salkimdilek@gmail.com 22836
 Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
Müdürlüğü
 Prof.Dr.Bilun Gemicioğlu bgemici@istanbul.edu.tr 02124143000 / 21685
 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof.Dr.Tania Marur taniamarur@gmail.com 21563
 Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı Prof. Dr. Sevinç HATİPOĞLU shatip@istanbul.edu.tr 13027
 Kardiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü Doç. Dr.Cüneyt KOÇAŞ cuneytkocas@hotmail.com 29443
 Lisansüstü Eğitim Müdürlüğü Prof.Dr.Semra Özdemir hsf@istanbul.edu.tr 
 Orman Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Vedat Beşkardeş vkardes@istanbul.edu.tr 25100-25201
 Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Fatmagül BOLAT fatmagul.bolat@istanbul.edu.tr 02123382400/ 25015
 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Prof.Dr.Derya ÇELİK derya.celik@istanbul.edu.tr 02124141500 / 40169
 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim Üyesi Ali KUZU  alikuzu@istanbul.edu.tr 180
 Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Dr. Öğr. Üyesi Osman ATEŞ oates@istanbul.edu.tr
 18719
 Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Prof.Dr.Nergis Günsenin gunsenın@istanbul.edu.tr 43458
 Veteriner Fakültesi Doç.Dr.Ahmet Yavuz Pakel pakel@istanbul.edu.tr 17024